Вхід | Реєстрація
vartua.com » Підприємства
Європейський університет

Європейський університет

Додано : 01-01-2015  |  Переглядів : 405
Серед розмаїття вищих навчальних закладів приватної форми власності, народ­жених після здобуття Україною неза­лежності, Європейський універси­тет — один з перших і найбільш відомих. За 25 років своєї діяльності університет здо­був вагомий авторитет серед освітянських та ділових кіл нашої держави. Європейський університет сьогодні — це сучасний багатопрофільний вищий навчальний заклад. За різними формами навчання тут проходять підготовку та перепідготовку десят­ки тисяч майбутніх фахівців. Випускники університету займають високі посади на багатьох перспективних підприємствах, фірмах та в організаціях як в Україні, так і за кордоном.

Європейський університет був заснований у 1991 р. родиною Тимошенків. З першого дня існування університет очолює ректор – Іван Іванович Тимошенко, професор, Голова Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, Заслужений працівник освіти України.

Створення нового вищого навчального закладу - це була відповідь на виклик часу і потре­би молодої незалежної України у нових фахівцях: менеджерах, маркетологах, еко­номістах, комп'ютерщиках, для яких на той час не було ні підручників, ні програм.

У самій назві університету втілена ідея національного виміру – домогтися того, щоб саме в Україні молоді люди могли б мати усі сучасні умови, міжнародні стандарти і технології навчання, такий рівень професійної підготовки, який би дозволив випускникам конкурувати на міжнародному ринку праці.

Тимошенки зуміли зібрати та використати досвід кращих національних і зарубіжних ви­щих навчальних закладів, створити потужне сучасне видавництво, де вийшов перший в Україні підручник і словник з політології, по­над 100 українських підручників та навчаль­них посібників для студентів економічних спеціальностей. В університеті була створена перша кафедра практичного підприємницт­ва. Десятки студентів отримали можливість брати участь у створенні малих підприємств, проходити практику та тренінги з бізнесу.

Особливим досягненням є те, що у Євро­пейському університеті вперше в Україні створена унікальна навчально-наукова сис­тема неперервної освіти з єдиною кон­цепцією навчання і виховання, що включає ди­тячу установу школу-сад «Євроленд», гімназію «Євроленд», центр «Абітурієнт», бізнес-коледж, бакалаврат і магістратуру, аспіранту­ру та докторантуру, курсова підготовку та навчально-тренувальну практи­ку з базових спеціальностей. Важливо підкреслити, що започаткована у 1991 році, ця система сьогодні в повній мірі реалізуєть­ся в конкретних результатах. Серед випускників університету є молоді люди, які у свій час пройшли дитячий садок, школу, гімназію, університет, навчаються тут в аспірантурі, вже отримали наукові звання.
Реклама:
© 2013-2019 VARTUA.COM
120 . 3553 . 17548197