Вхід | Реєстрація
vartua.com » Підприємства
Науковий центр «Veritas»

Науковий центр «Veritas»

Додано : 02-04-2021  |  Переглядів : 112
Фахівці Наукового центру Veritas (НЦ Veritas) встановили, що розлади системи кровопостачання органів та систем в людському організмі починаються за 5-7 років до клінічного прояву хвороби. І якщо виявити ранні зміни в системі кровопостачання, то можна зупинити і контролювати хворобу на ранніх стадіях.

Саме 35-річний досвід розвитку методологій відновлення кровопостачання органів та систем в людському організмі, набутий чл.-кор. Академії технологічних наук України, доктором медичних наук Уляною Богданівною Лущик дозволив по-новому поглянути на судинні проблеми, проаналізувати помилки та брак в діагностиці судинного русла (стаття “Чому сьогодні не зменшуються захворювання ССС”) і знайти реальні механізми відновлення судинного русла навіть при найважчих його патологіях (тромбоз, емболія, аневризми, шунти, стенози, екстравазальні компресії та ін.).
Тому сьогодні Центр інноваційних медичних технологій пропонує для застосування в медичній практиці готові судинні інноваційні технології.

За час роботи створена наукова продукція, яка викладена в 16 монографіях, понад 200 статтях, 9 патентах України та 1 патенті РФ.

Науковий центр «Veritas» перетворився на центр судинних інновацій, оскільки на практиці довів ефективність своїх новітніх технологій навіть у важкохворих.

Наші судинні інновації базуються на глибоких знаннях про природу і проблеми судинної діагностики. Було проаналізовано позитивні та негативні аспекти використання сучасних судинних технологій з позицій кінцевого результату їх застосування та запропоновано перевірені часом технології судинної діагностики та індивідуально орієнтованого лікування виявленої судинної патології.

Науковий центр «Істина» розпочав свою роботу в 1996 року, базуючись на власній унікальній технології дослідження артерій та вен головного мозку, захищеній патентом Держпатенту України № 10262 А від 19.07.95.
Завдяки застосуванню цієї технології в роботу власної клініки, вдалося започаткувати новий напрям діагностичної та лікувальної, доказової та індивідуально-орієнтованої тактики ведення судинних та ангіоневрологічних хворих.

Поєднання роботи наукового центру та власної клінічної бази дозволило запроваджувати новації зразу в життя, що дозволило по-новому зрозуміти патологію судинного русла у хворих з головними болями, епілепсією, судомними синдромами, аутизмом, коматозними станами та іншою психоневрологічною та судинною патологією, яка донедавна вважалася малокурабельною.

Напрями роботи НЦ Veritas:
• Науково-дослідницька робота за власними проектами
• Створення нових універсальних технологій «від ідеї до промислового зразка»
• Інвестиційно-інноваційні проекти в галузі медичних технологій
• Продаж зареєстрованих в Україні медичних технологій під ключ з максимальною вигодою та корисністю для потенційного споживача – медичного закладу та кінцевого споживача – пацієнта.

Місія НЦ Veritas:

• Відкритість та доступність нових знань для лікарів та медпрацівників, які люблять свою професію і володіють мистецтвом лікування.
• Відкритість та фахова допомога фахівцям медичного приладобудування, які мають власні ідеї або готові допомагати реалізовувати наші ідеї.
• Покращення якості життя судинних та психоневрологічних хворих.
Реклама:
© 2013-2020 VARTUA.COM
689 . 20789 . 29966801