Вхід | Реєстрація
vartua.com » Підприємства
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Івано-Франківська філія

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Івано-Франківська філія

Додано : 09-02-2023  |  Переглядів : 109
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” – один із наймолодших закладів у нашій державі, створений рішенням Київської міської ради 7 травня 1999 року за участю Київської міської державної адміністрації, який є вищим навчальним закладом недержавної форми власності.

Сьогодні Університет “Україна” – єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану здоров’я.

Президент університету Петро Таланчук – заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії педагогічних наук України, доктор технічних наук, професор, ініціатор створення і Президент Академії інженерних наук України, член чотирьох міжнародних академій, почесний ректор Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, перший міністр освіти незалежної України.

Заклад посідає III місце за рейтингом Українського інституту соціальних досліджень, V місце за рейтингом МОН України, IV місце за рейтингом газети “Освіта і кар’єра” серед ВНЗ України недержавної форми власності.

Серед підрозділів університету на теренах Прикарпаття гідне місце займає Івано-Франківська філія. Свою історію розпочала 1999 року, коли було створено перші територіально відокрем­лені структурні підрозділи.

З 2004 р. філію очолює директор Г. Кіт.

Цілеспрямованість і педагогічна майстерність професорсько-викладацького складу та його керівництва дає можливість удосконалювати та підвищувати статус і функції закладу.

Нині взято курс на сучасний, інноваційний зміст навчально-виховного процесу, якісне науково-методичне забезпечення його реалізації.

Філія здійснює освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти за двома освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра та молодшого спеціаліста на денній та заочній формах навчання:

121 Інженерія програмного забезпечення;
061 Журналістика ;
081 Право

Наукова діяльність – невід’ємна складова освітньої роботи закладу. Її спрямованість визначається напрямами, відповідно до яких здійснюється підготовка фахівців у галузі комп’ютерних наук та журналістики.

Основними формами наукової діяльності є: виконання досліджень у рамках загальноуніверситетської тематики; науково-дослідницька робота у складі наукових гуртків; організація і проведення студентських науково-практичних конференцій та семінарів.

Івано-Франківська філія спільно з Інститутом комп’ютерних технологій Університету “Україна” та головним управлінням освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації виступає співорганізатором і активним учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції “Комп’ютерні технології: наука і освіта”.
Реклама:
550 . 25261 . 45705303