Вхід | Реєстрація
vartua.com » Угода користувача
Реклама:

Угода користувача

1.   Загальні положення

1.1.    Дана Угода користувача (надалі Угода) встановлює умови використання сайту vartua.com, всіх його сервісів (надалі Сайт) та регулює відносини між адміністрацією сайту vartua.com (надалі Адміністрація) та будь-якою юридичною або фізичною особою (надалі Користувач), яка використовує Сайт.

1.2.    Використання Сайту та всіх його сервісів означає, що Користувач ознайомився з даною Угодою, розуміє та приймає її умови.

1.3.    Момент використання будь-якого сервісу сайту vartua.com, або проходження процедури реєстрації, вважається моментом прийняття Користувачем умов Угоди у повному об’ємі, без будь-яких поправок та виключень.

1.4.    У разі незгоди з даними умовами повністю або частково, Користувач не має права користуватися сервісами Сайту та повинен його залишити.


2.   
Опис послуг

2.1.    Користувачу надається можливість зареєструватись на Сайті для використання в подальшому його сервісів та служб. Реєстрація здійснюється через заповнення реєстраційної форми та завершується шляхом переходу по ссилці з електронного листа, що надходить на електронний адрес, вказаний Користувачем при реєстрації.

2.2.    Після реєстрації на vartua.com Користувач отримує доступ до розділу Сайту «Особистий кабінет», через який він може розміщати інформацію про своє підприємство, його товари, послуги, новини та інше, або розміщувати інформацію як приватна особа. Публікація даної інформації здійснюється після її перевірки Адміністрацією.

2.3.    Ціллю розміщення згаданої вище інформації є в тому числі, але не виключно, наступні покупки та продажі різних товарів та послуг іншими Користувачами.

2.4.    Всі угоди та операції купівлі-продажу товарів та послуг відбуваються напряму між Користувачами, таким чином Адміністрація не є учасником таких угод та операцій між Користувачами, а лише надає у користування Сайт як коммунікаційну платформу для розміщення відповідної інформації.

2.5.    Реєстрація на Сайті та доступ Користувача до «Особистого кабінету» є безкоштовними.

2.6.    Зареєстровані Користувачі можуть використовувати сервіси, служби та додаткові платні послуги Сайту згідно з тарифами, встановленими Адміністрацією, що опубліковані в розділі Пакети послуг. Платні послуги Сайту надаються на умовах Договору на розміщення інформації.


3.   
Права та обов’язки Користувача

3.1.    Користувач зобов’язується розміщувати інформацію на Сайті у повній відповідності до Правил розміщення інформації, не використовувати послуги і сервісні можливості Сайту в цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб, законодавства України, а також не здійснювати будь-яких дій, що впливають на нормальну роботу Сайту.

3.2.    Користувач зобов’язаний надати правдиву, точну та повну інформацію про себе при заповненні реєстраційної форми та інших форм Сайту, а також підтримувати актуальність цієї інформації.

3.3.    Користувач несе відповідальність за збереження власних логіну та паролю для входу на Сайт і за всі дії, пов’язані з їхнім використанням.

3.4.    Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власного логіну та паролю.

3.5.    Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в одностороньому порядку без попереднього сповіщення Адміністрації.

3.6.    Користувач зобов’язаний негайно змінити свій логін та пароль, якщо у нього є причини підозрювати, що вони є розкриті і ними користуються треті особи.

3.7.    Користувачу забороняється видавати себе за третіх осіб, в тому числі безпідставно представляти себе в якості офіційних осіб, представників, агентів підприємств та організацій.

3.8.    Розміщуючи на Сайті інформацію про товари чи послуги, Користувач підтверджує, що має право на виробництво, продаж цих товарів та надання цих послуг, а у випадку, коли такі види діяльності потребують відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів – гарантує їх наявність, а також відповідність здійснення своєї діяльності вимогам чинного законодавства України та несе за це повну відповідальність.

3.9.    При розміщенні інформації про ті види підприємницької діяльності, на які у приватних осіб відсутні необхідні законні підстави та якими, згідно з законодавством України, можуть займатися виключно державні підприємства, або окремі види підприємств, а також юридичні особи і фізичні особи-підприємці за спеціальним дозволом (ліцензією), Користувач підтверджує, що він є представнимком, агентом вище згаданих підприємств, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, гарантує наявність відповідних дозволів (ліцензій), а також відповідність здійснення підприємницької діяльності вимогам чинного законодавства України та несе за це повну відповідальність.

3.10.  Користувач зобов’язаний передати Адміністрації завірені у встановленому порядку копії відповідних дозвільних документів, або ж у разі їх не надання, гарантує, що його діяльність не потребує ліцензії, спеціального дозволу, або виробництво чи реалізація даного товару не підлягає обов’язковій сертифікації.

3.11.  Вся розміщена на Сайті інформація, в тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, відео, аудіо матеріали, програми, бази даних, а також інший контент вважається власністю Адміністрації та Користувачів, що їх розмістили, до того часу, поки не буде підстав вважати інакше.

3.12.  Користувачі не отримують ніяких прав на інформацію, розміщену іншими користувачами та несуть повну відповідальність перед правовласниками за її неправомірне використання, а саме використання поза межами функціоналу сервісів Сайту в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, розповсюдження без попередньої згоди правовласників.

3.13.  Користувач надає, переуступає Адміністрації в порядку субліцензування, вільне від роялті, безстрокове, невиключне право на використання та публікацію на Сайті графічної, текстової, відео та аудіо інформації, на які поширюються права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті, при цьому Користувач зберігає всі права власності на вміст цієї інформації та надає право на доступ до неї іншим користувачам. Користувач гарантує, що володіє всіма правами, повноваженнями і підставами, необхідними для надання такого права Адміністрації та розміщення такої інформації на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або має відповідну письмову згоду, ліцензію, або дозвіл від осіб і компаній по використанню їхніх імен, зображень та будь-яких об’єктів права інтелектуальної власності.

3.14.  Користувач дає свою згоду приймати повідомлення від Адміністрації.


4.   
Права та обов’язки Адміністрації

4.1.    Адміністрація має право вносити правки у розміщену Користувачем інформацію, стосовно орфографії та пунктуації, що не впливають на її загальний зміст.

4.2.    Адміністрація залишає за собою право видаляти чи блокувати доступ до інформації, яка розміщена Користувачами на платній основі без попередження у випадках:

4.2.1.   отримання обов’язкових до виконання рішень державних органів влади України;

4.2.2.   вимог правовласників авторських чи суміжних прав, про припинення порушення їхніх прав Користувачем;

4.2.3.   порушення прав, або законних інтересів інших Користувачів, юридичних чи фізичних осіб по їхньому вмотивованому зверненні;

4.2.4.   виявленні інформації, яка не відповідає вимогам її публікації на Сайті згідно даної Угоди та Правил розміщення інформації.

4.3.    Адміністрація має право на власний розсуд видалити чи заблокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачами безплатних послуг, надавши відповідне обґрунтування.


5.   
Обмеження відповідальності Адміністрації

5.1.    Адміністрація сайту vartua.com не здійснює обов’язкової перевірки достовірності розміщеної інформації Користувачем і не несе відповідальності за її відповідність законодавству України.

5.2.    Адміністрація не відповідає за якість, безпеку, законність, відповідність опису товарів чи послуг, неточності, упущення допущені при реєстрації чи розміщенні інформації Користувачами та будь-які можливі збитки, спричинені в результаті здійснення угод та операцій між Користувачами.

5.3.    Адміністрація не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ, або використання Сайту і/або будь-якої розміщеної на ньому інформації, а також за будь-які помилки, віруси, які можуть бути передані на Сайт, або через Сайт та можливу втрату інформації, шкоду комп’ютерам і третім особам.

5.4.    Адміністрація докладає всіх зусиль по зберіганню та резервуванню інформації розміщеної Користувачами, але не гарантує і не несе відповідальності за її збереження, а також відсутність помилок, збоїв і перерв у роботі Сайту при виникненні форс-мажорних обставин.


6.   
Інші умови

Дана Угода може бути змінена Адміністрацією в односторонньому порядку без-будь-яких попередніх повідомлень Користувача. Нова редакція Угоди всупає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

625 . 7433 . 42078867